Kérjük, vedd figyelembe, hogy hibás Apple készülékek és tartozékok leadására személyesen, kizárólag előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség az Árkádban, Duna Plazában, illetve az Andrássy úton található üzleteinkben. Válassz Neked megfelelő helyszínt, időpontot, és kerüld el a sorbanállást.

Kattints ide az időpontok megtekintéséhez.

Az iSTYLE Hungary Kft. a különböző garanciális ügyintézési típusokban, mint a gyártó szervizpartnere végez javtási szolgáltatást, mivel a jótállási illetve szavatossági kötelezettség a gyártót (is) terheli. A gyártó az alapján teszi lehetővé az Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállást vagy az ehhez képest biztosított többlet jogokat, hogy a terméket mely országban értékesítette eredetileg. Ennek igazolására a gyártó részére az eredeti értékesítési hely számláját kell bemutatni.

Azoknak a termékeknek a vonatkozásában amiket az iSTYLE Hungary Kft. értékesített, a jótállás és a szavatosság kötelezettje az iSTYLE Hungary Kft. is, mint eladó.

Szervizszolgáltatás magyarországi hivatalos értékesítés esetén

A fogyasztók a hibás vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termékek eladója, gyártója vagy forgalmazója általi ingyenes javításra vagy cserére, árleszállításra vagy pénzvisszatérítésre jogosultak. A kötelező jótállás kapcsán az eladóval szemben támasztott igények érvényesítésének határideje a teljesítés napjától számított egy év. Az eladóval szemben a polgári törvénykönyv alapján támasztott fogyasztóvédelmi jogi igények érvényesítésének határideje a teljesítés napjától számított két év. A kötelező szavatosság kapcsán a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben támasztott igények érvényesítésének határideje a teljesítés napjától számított két év. A fogyasztónak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell az eladót, a gyártót, illetve a forgalmazót a hibáról vagy a meg nem felelésről.

Az Apple-hardvertermékekre az Apple egyéves korlátozott jótállása is érvényes. Vásárlóink a külön megvásárolható AppleCare Protection Plan csomaggal emellett további előnyöket is élvezhetnek.

Hibás vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termék esetén vásárlóink (az adott helyzetnek megfelelően) a magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályok (így a fent említett kötelező jótállás, a polgári törvénykönyv szerinti jótállás, illetve a szavatosság), az Apple egyéves korlátozott jótállása vagy a külön megvásárolható AppleCare Protection Plan alapján érvényesíthetik igényüket.

A vásárlót a magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti fogyasztói jogai az Apple egyéves korlátozott jótállása és a külön megvásárolható AppleCare Protection Plan szerinti jogok mellett és azokon felül illetik meg.

Magyarországon a kötelező jótállás szabályai szerint egyéves jótállás vonatkozik bizonyos tartós fogyasztási cikkekre, köztük az Apple márkájú termékekre is. Ha a termék meghibásodása a teljesítés napjától számított három napon belül következik be, az eladó köteles kicserélni a terméket, kivéve, ha a hiba nem akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. A hiba orvoslásának kötelezettsége az eladót terheli, amely az Apple is lehet, ha a vásárlás az Apple Online Store áruházban történt. A vásárlástól számított 3 napon belüli meghibásodás esetén mindenképpen az eladót keresd fel, ne az iSTYLE szervizét.

A kötelező jótállás magyarországi szabályai szerint a termék bármely, a teljesítéstől számított egy éven belül felismert hibájáról vagy szerződésnek való meg nem feleléséről azt kell vélelmezni, hogy már a teljesítés időpontjában fennállt, és ennek ellenkezőjét az eladónak kell bizonyítania.

Magyarországon a polgári törvénykönyvben rögzített fogyasztóvédelmi jogok alapján a fogyasztók a meghibásodott vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termékek ingyenes javítása vagy cseréje mellett dönthetnek. Amennyiben a javítás vagy csere aránytalanul nagy költséget jelentene az eladó számára, vagy ha az eladó nem gondoskodik ésszerű időn belül vagy a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenség okozása nélkül a javításról vagy a cseréről, illetve ha megtagadja azt, a fogyasztó követelheti a vételár leszállítását, vagy elállhat a szerződéstől, és a vételár teljes visszatérítése ellenében visszaadhatja a terméket. A fogyasztó nem jogosult a szerződéstől való elállásra és a visszatérítésre abban az esetben, ha a szerződésnek való meg nem felelés jelentéktelen. A fogyasztónak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesítenie kell az eladót a hibáról vagy meg nem felelésről. A hiba orvoslásának kötelezettsége az eladót terheli, amely az Apple Online Store áruházban történt vásárlások esetén az Apple. Ezek a jogok a termék kézbesítésétől számított két év után elévülnek. Az iSTYLE szervizében elállási joga csak az iSTYLE Hungary Kft. vásárlóinak van, az elállási jogot minden esetben az eladónál kell gyakorolni.

A teljesítés napjától számított 6 hónapon belül felismert hibáról vagy szerződésnek való meg nem felelésről azt kell vélelmezni, hogy már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha ez a vélelem nem összeegyeztethető a termék vagy a szerződésnek való meg nem felelés sajátosságaival. A 6 hónapos időszak lejártát követően teljes egészében a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy a szerződésnek való meg nem felelés már a teljesítés időpontjában fennállt.

A kötelező szavatosság szabályai alapján a fogyasztókat a polgári törvénykönyvben foglaltakkal megegyező jogok illetik meg, azzal a különbséggel, hogy ezek a hibás vagy a fogyasztói szerződésnek meg nem felelő termék kézbesítésétől számított két éven belül érvényesíthetők a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben.

A magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályokról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán olvashatók további tudnivalók.

Többletjogok az Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótálláshoz képest magyarországi hivatalos vásárlás esetén:

 • a cserélt alkatrészre vagy készülékre 1 év jótállás vonatkozik 90 nap helyett
 • fogyasztók (olyan természetes személyek, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el) számára a vásárlástól számított 2 évig van lehetőség garanciális javításra
 • Amennyiben a javítás vagy csere aránytalanul nagy költséget jelentene az eladó számára, vagy ha az eladó nem gondoskodik ésszerű időn belül vagy a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenség okozása nélkül a javításról vagy a cseréről, illetve ha megtagadja azt, a fogyasztó követelheti a vételár leszállítását, vagy elállhat a szerződéstől, és a vételár teljes visszatérítése ellenében visszaadhatja a terméket.

Az iSTYLE szervize, mint gyártói szervizpartner abban az esetben tudja ellátni a szervizszolgáltatást a magyarországi feltételek szerint, amennyiben a gyártó az értékesítést Magyarországon regisztrálta, hivatalos forgalmazónál. A hivatalos forgalmazók listája megtekinthető itt. Amennyiben a terméket először nem Magyarországon helyezték forgalomba, abban az esetben ezeknek a többletjogoknak a kötelezettje az eladó. A többletjogok igazolására a vásárlónak a vásárlást igazoló számlát kell bemutatnia.

Szervizszolgáltatás az Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás keretében

A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást.

Az Apple Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás keretében a vásárlás helyétől függetlenül nyújt szervizszolgáltatásokat az iSTYLE szervize a gyártói jótállási feltételekben foglaltak szerint. A gyártói jótállás feltételei a vásárlás országára vonatkozóan itt elérhetőek: http://www.apple.com/legal/warranty/

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás előnyei a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül, nem pedig azok helyett kerülnek biztosításra.

iPad és iPhone esetében az Apple a szolgáltatást területileg korlátozhatja. Az iPhone és iPad termékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást kizárólag az Apple vagy valamely Hivatalos Apple Szolgáltató végezheti.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás keretében nyújtott szolgáltatások és támogatások igénybe vételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a meg nem felelés a leszállítás időpontjában már fennállt, kivéve, ha ez a meg nem felelés természetével ellentétes lenne.

Amennyiben a leadott készülék első értékesítési helye nem Magyarország, és az eredeti egy év jótállásból hátralévő idő több, mint 90 nap, a jótállás ideje nem változik. Amennyiben a jótállásból hátralévő idő kevesebb, mint 90 nap abban az esetben a javításra vállalt jótállás 90 nap.

Fődarabcsere esetén az új készülék a cserélt darab minden paraméterével megegyezik majd, nincs lehetőség más típust rendelni! iPhone készülékcsere esetén a hálózattfüggőség az új készülékre továbbörökítődik.

Szervizszolgáltatás az “AppleCare Protection Plan” keretében

Az AppleCare Protection Plan keretében a vásárlás helyétől függetlenül nyújt kibővített szervizszolgáltatásokat az iSTYLE szervize a gyártói feltételekben foglaltak szerint. A gyártói feltételek a vásárlás országára vonatkozóan itt elérhetőek: http://www.apple.com/legal/sales-support/

A fenti csomagok által nyújtott előnyök a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő, Ön számára biztosított jogokon felül alkalmazandók, ideértve többek között a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is. A csomagok feltételei között nincs olyan, amely hátrányosan befolyásolná a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő, Önt megillető jogokat.

Ha az APP csomagban biztosított jogain felül fogyasztóvédelmi jogszabályból eredőjogot is érvényesíthet, Ön döntheti el, hogy az adott fogyasztóvédelmi jogszabály vagy az APP csomag által biztosított jogra alapozza igényét.

A lefedettség a Csomag megvásárlásának időpontjában kezdődik, és az Ön Csomagigazolásában megadott napon ér véget (“Lefedett Időszak”). A Csomagigazolás megszerzéséhez regisztrálja Lefedett Készülékét és Csomagjának regisztrációs számát (“Csomag Szerződésszám”) az Apple-nél. Ha az automatikus regisztráció elérhető, akkor a vásárlásról szóló eredeti bizonylat egyben az Ön Csomagigazolása is. A jelen Csomag feltételei, az Ön Csomagjának eredeti vásárlási bizonylata, valamint a Csomagigazolás az Ön szolgáltatási szerződésének részét képezi. A Csomag ára az eredeti vásárlási bizonylaton szerepel. A Csomag keretében nyújtott hardverszolgáltatás és műszaki támogatási lefedettség a gyártó által vállalt jótálláson, szavatosságon és kiegészítő műszaki támogatáson felül értendő.

Az eredeti csomagolásban található Apple márkájú terméken és kiegészítőkön kívül a „Lefedett Készülék” az Ön Csomagjának megfelelően az további készüléket is magában foglal. Ezek listája a vásárlás országára vonatkozóan itt elérhetőek: http://www.apple.com/legal/sales-support/

Többletjogok az Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótálláshoz képest AppleCare Protection Plan vásárlása esetén:

 • a 90 napos korlátlan terméktámogatás meghosszabbítása a termék vásárlásától számított 2 vagy 3 évig csomagtól függően
 • jótállás meghosszabbítása 2 vagy 3 évre a csomagtól függően
 • a készülékhez használt további Apple termékek jótállásának meghosszabbításá 2 vagy 3 évre csomagtól függően

Díjmentes terméktámogatás

A hardvertermékekhez járó díjmentes támogatás telefonos segítségnyújtást jelent az alapvető beállítási, telepítési, összeszerelési és csatlakoztatási kérdésekkel kapcsolatban. További információt az Apple-termékekhez mellékelt, támogatással kapcsolatos dokumentumok tartalmaznak.

A szoftvertermékekhez járó díjmentes támogatás telefonos segítségnyújtást jelent a telepítéssel és az indítással, illetve az újratelepítéssel kapcsolatos kérdésekben, amennyiben a felhasználó hardverkonfigurációja megfelel a szoftver minimális rendszerkövetelményeinek. A segítségnyújtás nem tartalmaz adat-helyreállítási támogatást. További információt az Apple-termékekhez mellékelt, támogatással kapcsolatos dokumentumok tartalmaznak.

Az Apple legtöbb szoftveréhez és hardvertermékéhez korlátlan számú esetben vehető igénybe díjmentes támogatás a termék megvásárlását követő 90 napon belül. További információt az Apple-termékekhez mellékelt, támogatással kapcsolatos dokumentumok tartalmaznak.

Mit ért az Apple „támogatási eset” alatt?

Az Apple támogatási eset alatt a meghatározott, különálló problémákat érti, amelyek egyetlen okra visszavezethetőek, és ennek alapján kezelhetőek. Az Apple saját hatáskörében határozza meg az egyes támogatási esetek mibenlétét. A támogatási eset akkor tekinthető megoldottnak, ha az ügyfél az alábbi tájékoztatások valamelyikét kapta:

 1. A problémát megoldó felvilágosítás.
 2. Azzal kapcsolatos tájékoztatás, hogy miként szerezhető be a problémát orvosló szoftveres megoldás.
 3. Az a tájékoztatás, hogy a problémát egy ismert, megoldatlan probléma vagy a termékkel kapcsolatos kompatibilitási probléma okozza.
 4. Az az információ, miszerint a probléma a támogatott termék újabb verziójára való frissítéssel megoldható.
 5. Tájékoztatás arról, hogy a problémát mint hardverproblémát azonosították.
 6. Olyan információ, miszerint a probléma egy külső gyártó termékére vezethető vissza, amelyet az Apple nem támogat.

A terméktámogatás Magyarországon a díjmentesen hívható +36 80 983 435 telefonszámon érhető el, nem az iSTYLE szervizében.