Fontosnak tartjuk, hogy tisztában légy a lehetőségeiddel és a jogaiddal, ezeket az alábbi táblázatban találod a vonatkozó jogszabályokkal és azok magyarázataival.

1. Az iSTYLE-nál vásároltam a készülékem
Készülékedet bármelyik boltunkban leadhatod nyitvatartási időben, de javasoljuk, hogy foglalj időpontot, hiszen így nem csak a várakozást kerülheted el, hanem közvetlenül a technikussal beszélheted meg a lehetséges megoldásokat, sőt, ha a helyszínen orvosolható a probléma, akkor ezt meg is teszi kollégánk és hibátlan készülékkel távozhatsz tőlünk.

Mint fogyasztó (a számlán természetes személy) az iSTYLE-al szemben: Mint fogyasztónak nem minősülő személy (pl. a számlán céges vásárló) az iSTYLE-al szemben:
 • 3 napon belüli csere (151/2003. Korm.rend.)1
 • 1 év jótállás (151/2003. Korm.rend.)2
 • 2 év kellékszavatosság: (Ptk.)3
 • Apple 1 éves korlátozott jótállás
 • Apple Care Protection Plan (kiterjesztett gyártói jótállás)4
 • 1 év kellékszavatosság (Ptk.)6
 • Apple 1 éves korlátozott jótállás
 • + opcionálisan Apple Care Protection Plan (ha van)

 • 2. Nem az iSTYLE-nál vásároltam a készülékem
  Ebben az esetben hibás Apple készülékek és tartozékok leadására személyesen és kizárólag előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség. Válassz Neked megfelelő helyszínt és időpontot, hogy elkerüld a sorban állást és közvetlenül a technikussal egyeztethess a lehetőségekről.
  Kattints ide az időpontok megtekintéséhez.

  Mint fogyasztó (a számlán természetes személy) Mint fogyasztónak nem minősülő személy (pl. a számlán céges vásárló) az iSTYLE-al szemben:
  csak az értékesítő vállalkozással szemben:

 • 3 napon belüli csere (151/2003. Korm.rend.)
 • 1 év jótállás (151/2003. Korm.rend.)
 • 2 év kellékszavatosság (Ptk.)
 • az iSTYLE-al szemben:

 • Apple 1 éves korlátozott jótállás
 • (Apple Care Protection Plan)
 • csak az értékesítő vállalkozással szemben:

 • 1 év kellékszavatosság (Ptk.), ha egyebet az eladó nem vállalt
 • az iSTYLE-al szemben:

 • Apple 1 éves korlátozott jótállás
 • (Apple Care Protection Plan)
 • Érvényesíthető jogok:

  Csereigény a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül csak a vásárlás helyénél7
  A Rendelet szerinti jótálláson alapuló:

  • csereigény8
  • kijavítási igény9
  • mással történő kijavítás költségének megtérítése10
  • árleszállítás11
  • elállás12

  Kellékszavatosságon alapuló:13

  • csereigény
  • kijavítási igény
  • mással történő kijavítás költségének megtérítése
  • árleszállítás
  • elállás

  Gyártói jótálláson alapuló:14

  • kijavítás
  • kicserélés
  • vételár visszatérítés

  Apple Care Protection Plan (kiterjesztett gyártói jótállás) esetén:15 az ott meghatározott jogok

  1 A 151/2003.(IX.22.) Korm.rend, (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ értelmében, ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztó a csereigényt a terméket értékesítő vállalkozással szemben érvényesítheti.
  2 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a Rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a Rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettség terjed ki. Jótállási igény: a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó által érvényesített jótállási igény. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Amennyiben a termék a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében került eladásra, és a fogyasztó a jótállási igénye érvényesítésekor bemutatja a terméket értékesítő vállalkozás által a termékkel együtt átadott Jótállási jegyet, vagy – a Jótállási jegy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén – a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlát vagy nyugtát, úgy igénye a Rendelet alapján biztosított fogyasztói jótállás keretében kerülhet intézésre. A fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét a Jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti, az egyéb jótállási igények érvényesítésére pedig a terméket értékesítő vállalkozásnál van lehetőség.
  3 Amennyiben a terméket a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében vásárolta, úgy a fogyasztó a vásárlás (teljesítés) időpontjától számított 2 (két) éves elévülési idő alatt a Ptk. 6:159.§ szerinti kellékszavatossági igényt érvényesíthet a terméket értékesítő vállalkozással szemben.
  4 Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás (kizárólag Apple márkájú termékekhez) Tájékoztatás termékenként: http:/www.apple.com/legal/warranty/products (A tájékoztatás az érintett termék kiválasztása után magyar nyelven is elérhető) .A gyártó által vállalt jótállás a magyar fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat. Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, és jótállási igénye érvényesítésekor nem mutatja be a forgalmazó által a termékkel együtt átadott Jótállási jegyet, vagy – a Jótállási jegy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén – a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlát vagy nyugtát, úgy igénye a gyártói jótállás keretében kerülhet intézésre.
  5 A kiterjesztett gyártói jótálláson (AppleCare Protection Plan) – alapuló jogokról tájékoztatás a http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare oldalon található. A tájékoztatás az érintett termék kiválasztása után magyar nyelven is elérhető
  6 Kellékszavatossági jogokat az a jogosult is érvényesíthet az eladott termék hibája miatt, aki nem minősül a Ptk. szerint fogyasztónak, azonban ebben az esetben nem kell a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltakat alkalmazni. Amennyiben a terméket nem a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében vásárolta (tehát nem minősül fogyasztónak), úgy a vásárlás (teljesítés) időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési idő alatt érvényesíthet a Ptk. 6:159.§ szerinti kellékszavatossági igényt a terméket értékesítő vállalkozással szemben.
  7 A Rendelet 7.§ értelmében, ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztó a csereigényt a terméket értékesítő vállalkozással szemben érvényesítheti.

  8 A fogyasztó a csereigényt a terméket értékesítő vállalkozással szemben érvényesítheti.
  9 A fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét a Jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti, az egyéb jótállási igények érvényesítésére pedig a terméket értékesítő vállalkozásnál van lehetőség.
  10 Ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud megfelelő határidőn belül eleget tenni, vagy ha a jogosultnak/fogyasztónak a kijavításhoz/kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.
  11 A fogyasztó az árleszállítási igényt a terméket értékesítő vállalkozással szemben érvényesítheti.
  12 A fogyasztó az elállási jogot a terméket értékesítő vállalkozással szemben érvényesítheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  13 Kellékszavatosságon alapuló igény a terméket értékesítő vállalkozással szemben érvényesíthető.
  14 A gyártói jótálláson – Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás (kizárólag Apple márkájú termékekhez) – alapuló jogokról tájékoztatás a http:/www.apple.com/legal/warranty/products oldalon található. A tájékoztatás az érintett termék kiválasztása után magyar nyelven is elérhető.
  15 A kiterjesztett gyártói jótálláson (AppleCare Protection Plan) – alapuló jogokról tájékoztatás a http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare oldalon található. A tájékoztatás az érintett termék kiválasztása után magyar nyelven is elérhető