Ha biztosítási esemény történt (leejtés, törés, eláztatás, stb.), akkor jelezzük a kárbejelentés szükségességét. A kárbejelentésnek kell írásban megtörténnie a megbízott biztosítási alkusz részére a kárbejelentő lappal, a vásárlási számlával és az aláírt biztosítási nyilatkozattal, vagy a QBE által kiállított Kötvénnyel / fedezetigazolással együtt.

Vagyon kárbejelentő adatlap letöltése

A szervizben, természetben történő kárrendezés feltétele, hogy a károsult vásárló a kárbejelentő lapon írásban meghatalmazza a iSTYLE Hungary Kft-t a kárrendezés lebonyolításával és a kártérítési összeg felvételével. Ellenkező esetben a Társbiztosított/Vevő a javítás vagy cserekészülék számláját az iSTYLE szervizében kiegyenlíti és az Alkusz felé megküldött számla alapján közvetlenül a QBE Insurance (Europe) Magyarországi Fióktelepének kárrendezésétől kapja meg a kártérítési összeget.

A javítást az önrészesedés (és adott esetben az javítási számla ÁFA összegének) befizetésével a szerviz megkezdi. A javítás átlagosan 2-4 munkanapot vesz igénybe. Az ÁFA befizettetése (levonása a kártérítési összegből) akkor indokolt, ha a Társbiztosított/Vevő nem minősül fogyasztónak (tipikusan ÁFA visszaigénylésre jogosult jogi személyek és jogi személynek nem minősülő egyéb vállalkozások).

A Premium Védelem biztosítás további részleteiről a teljeskörű biztosítási Tájékoztató Dokumentumokban tájékozódhatsz. Amennyiben kárbejelentésre és kártérítésre vonatkozó további információkra lenne szükséged fordulj a biztosítási alkusz, Palladium Consulting Kft felé.

Megbízott biztosítási alkusz: Palladium Consulting Kft.

E-mail: ugyvitel@palladium.hu

Fax: +36 1 275 7902

Telefonszám: +36 1 397-0006 /9 mellék